Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 6-р хуралдаанаар аймгийн 2022 оны төсвийн төслийг Засаг дарга С.Батжаргал танилцууллаа.  Төсвийн тухай хуулийн 23.6.10-д зааснаар аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын 40 хувийг 2022 оны төсвийн жилээс орон нутгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлэхээр болсон. Үүний дагуу УИХ-ын намрын чуулганаар Орхон аймгийн төсвийн суурь орлогыг 141.0 тэрбум төгрөгөөр төсвийн нийт орлогыг 155.7 тэрбум төгрөгөөр баталсан байна.  Нийт төсвийн 10.5 хувь буюу 6.6 тэрбум төгрөгийг цахимжуулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, ногоон орчинг бий болгох болон ковидын эсрэг арга хэмжээнд зарцуулагдахаар төлөвлөөд байна. Түүнчлэн гэр хорооллын хөгжилд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт нийт хөрөнгө оруулалтын ажлын 48.7 хувь буюу 24.3 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар төлөвлөөд байна. Дурьдвал:   Гэр хорооллын цахилгааны найдвартай байдлыг хангах зорилгоор Өмнөд дэд станц өргөтгөх, Эрдэнэ, Яргуйт багуудад ЦДАШ нэмж барих  Гэрэлтүүлэг  Хог хаягдлын менежмент  Гэр хорооллыг орон сууцжуулах  Гэр хорооллын чиглэлд автобус парк шинэчлэлт УДДТ, КТП, ТП барих гэх мэт байна.  Аймгийн  2022 оны төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлаас он дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын зардалд 13.9 тэрбум төгрөг, шинэ хөрөнгө оруулалтын зардалд 36.1 тэрбум төгрөг, төсөл хөтөлбөрийн зардалд 12.1 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсвийн төсөлд тусгалаа.  Сангийн яамнаас 2022 онд төсвийн хэмнэлтийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд төсвийн байгууллагуудын дараах зардлыг 100 хувь хэмнэхээр төсвийн төслийг боловсруулжээ. Үүнд:  - Байгууллагын тавилга, эд хогшлын зардал - Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал - Гадаад томилолтын зардал - Ном хэвлэлийн зардал - Сургалт семинарын зардал - Уралдаан тэмцээн зохион байгуулах зардал оржээ. 

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.