Жендэрийн түншлэл, хамтын ажиллагаа сэдвийн хүрээн дэх салбар хуралдаанд оролцож үг хэллээ.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээс хойш 10 жил, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал батлагдсанаас хойш 5 жил өнгөрсөн. Монгол Улсад жендэрийн тэгш байдлыг хангах талаар бодлого, хууль эрх зүйн таатай орчин бүрдсэн хэдий ч хэрэгжилт зарим талаараа хангалтгүй байгаа юм.Иймд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, шаардлагатай төсөв хөрөнгийг улсын төсөвт суулгах зэрэг асуудлууд байна. Хэдийгээр хувийн хэвшилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал их байгаа ч шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаанд хүйсийн тэгш байдлыг хангах шаардлага байс

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.