НҮБХХ-ийн "Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж болон эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь” төсөлд “Төслийн нөлөөллийн үнэлгээний суурь судалгаа” үйлчилгээ үзүүлэх үнийн саналаа ирүүлнэ үү.⏰Хугацаа: 03:00 цаг, 2023 оны 9-р сарын 26👉Дэлгэрэнгүй: https://bit.ly/3r2XCzg------------------------------------------------------------------------UNDP Mongolia invites legal entities to send their applications on the assignment of "The baseline & follow-up surveys of the project impact evaluation" for the “Improving Adaptive Capacity and Risk Management of Rural Communities in Mongolia” project.⏰Deadline: 03:00 AM, 26 September 2023 by New York time👉Apply: https://bit.ly/3r2XCzg

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.