2023 онд Байгаль орчин, уур амьсгалын сангийн зардлаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний урилга:

 1. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал, ба байгаль хамгааллын сэдвээр контент хийж, 5-аас доошгүй олон нийтийн сувгаар цацан иргэдэд экологийн боловсрол олгох;

2. Зэрлэг ан амьтадад үзүүлэх био техникийн арга хэмжээг 5-аас доошгүй олон нийтийн сувгаар цацаж, олон нийтэд сурталчлах;

3. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ БА ЦӨЛЖИЛТӨД НЭРВЭГДСЭН ГАЗРУУД Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад арга хэмжээ авч буй иргэдийн сайн туршлагыг олон нийтэд 5-аас доошгүй олон нийтийн сувгаар цацах таниулах контент хийх;

4. ХОГ БА АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ Тусгай хамгаалалттай нутагт аялж буй гадна дотны иргэдэд хоггүй аялах, хогны хор уршгийг олон нийтэд таниулах контент хийж 5-аас доошгүй олон нийтийн сувгаар цацах;

5. ЦЭНГЭГ УС БА НУУР, ГОЛЫН БОХИРДОЛ Монгол орны цэнгэг усны хэмжээ болон иргэн аж ахуйн нэгжийн буруутай үйлдлээс гарч буй хор хохирлын тухай олон нийтэд таниулах контент хийж 5-аас доошгүй олон нийтийн сувгаар цацах;

6. МОД БА ХӨРС Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилт өнөөгийн үр дүнг мэдээлэхээс гадна Монгол орны хөрсний доройтол ба сэргэлтийн асуудлыг олон нийтэд таниулах контент хийж

Үнийн саналыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд авна.

Хаяг: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газар, өрөөний дугаар 2 давхарт 207 тоот. Утас:11263341 

Цахим хаяг: bulgan-erdene@met.gov.mn

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.