Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн дагуу Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас боловсруулсан түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийн бүрэн шинжилгээ хийх журам, түншлэлийн хүрээнд эрсдэл тооцоолох, хуваарилах аргачлал болон түншлэлийн төвийн дүрмийн төслийн хоёр өдрийн хэлэлцүүлгийг АНУ-ын Худалдааны яамтай хамтран 4 дүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.АНУ-ын Худалдааны яамны дэргэдэх Арилжааны эрх зүйн хөгжлийн хөтөлбөрийн зөвлөх ноён Муслей Марк, ахлах хуульч, өмгөөлөгч хатагтай Прадхан Гришма болон ажлын хэсгийн гишүүд журмуудын төслийг олон улсын сайн туршлага, стандартад нийцүүлэн сайжруулах, боловсронгуй болгох талаар санал солилцлоо.

Consultation workshops on the Draft Regulationsof Public-Private Partnerships projectsIn accordance with the Law on Public-Private Partnerships, the two-day consultation workshop, co-hosted by the Ministry of Economy and Development of Mongolia and the USA Commercial Department, on the drafts of Regulation on Full Analysis of the Public-Private Partnerships (PPP) Projects, Methodology for Risk Calculation and Allocation and the Charter of PPP Center, was hosted on April 10-11.Mr. Mark M Moseley, an expert of Commercial Law Development Program of the USA Commercial Department (CLDP), Mrs. Grishma Pradhan, a Senior Attorney Advisor of CLDP, and members of working groups participated in the workshop and discussed the possibility of improving the draft documents in accordance with international best practice and guidelines.

Сэтгэгдлүүд

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.