Засгийн газрын 2018 оны 199 тоот тогтоолын дагуу ДСЦТС ХК-ийн үйлчлэх хүрээний /Дархан-Уул аймгийн төв буюу Дархан сум, Сэлэнгэ аймгийн төв буюу Сүхбаатар сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум буюу Зүүнхараа/ нутаг дэвсгэрт байгаа гэр хорооллын 2 тарифт тоолууртай хэрэглэгчдэд шөнийн 21:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэлх хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлдэг.Хөнгөлөлт үзүүлэх нэг сарын хэрэглээний дээд хязгаарыг 220В хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгчдэд 700кВт.цаг, 380В хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгчдэд 1500кВт.цагаар тогтоож 100 хувиар хөнгөлдөг.100 хувиас дээш гарсан хэрэглээний цахилгааны тарифыг 50 хувиар бууруулж хөнгөлөлт үзүүлэхээр Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тогтоосон байдаг.Шөнийн тарифын хөнгөлөлтөд хамрагдах хэрэглэгчдэд дараах шаардлага тавигддаг. Үүнд:1. Хэрэглэгч нь хүйтний улирлын орой, шөнийн цагт зөвхөн ахуйн хэрэгцээнд болон оршин сууж байгаа гэр, сууцаа халаах зориулалтаар цахилгаан хэрэглэнэ.2. Хэрэглэгч стандартын шаардлага хангасан баталгаажсан тарифт электрон тоолуур, цахилгаан хэрэгсэлтэй байх бөгөөд цахилгааны болон галын аюулгүй ажиллагааг хангасан байна.3. Хэрэглэгч нь тарифын хөнгөлөлт эдлэхээс өмнө хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчний өр төлбөргүй байна.

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.